M.Phil Scholars   

 1. Moula Bux Naich
 2. Saeeda Shah
 3. Jamil Ahmed Khatak
 4. Abdul Jalil Mirjut
 5. Sultan Panhwar

M.PHIL students 2015 

 1. Sumera ashraf
 2. Sajjad Chandio
 3. Muhammad Nawaz soomro
 4. Mukhtiar Hussain
 5. Riaz Junejo
 6. Shakeel Shah
 7. Syed Kashif Jinali
 8. Sadaf Bashir
 9. Noor-ul-ain Rind
 10. Shafqat Abbas
 11. Fahad Ali Mangrio